Η προσέγγιση μας

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, μέσω μιας αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ομάδας.
Χρησιμοποιούμε μια, τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένη μονάδα logistic, που καλύπτει τo κανονιστικό πλαίσιο των κλάδων που εξυπηρετούμε.
Βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας. Είμαστε εκπαιδευμένοι να μαθαίνουμε.

Η Ασφάλεια, η Ποιότητα και η Βιωσιμότητα των εργασιών μας είναι οι πυλώνες μας

 

Πολιτική Ποιότητας

Η διοίκηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να παράσχει όλα τα απαραίτητα μέσα για να καταστήσει την εταιρεία βιώσιμη και να παρέχει συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν:

  • Τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Τις απαιτήσεις των πελατών
  • Τους στόχους ποιότητας που ορίζονται στο πρότυπο ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 και τον οδηγό Ορθής Πρακτικής Διανομής του IPEC

 

Η διοίκηση υποστηρίζει τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας. Οι εσωτερικές διαδικασίες σχεδιάζονται με σκοπό την αποφυγή τυχόν ποιοτικών μη συμμορφώσεων.

Αυτά τα συστήματα θα βελτιώνονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται πάντα στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Οι στόχοι ποιότητας ορίζονται και παρακολουθούνται από δείκτες ποιότητας οι οποίοι εξετάζονται και βελτιώνονται.

astron_workers_facilities

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ