Φαρμακευτικές Πρώτες Ύλες

Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας διαθέτοντας τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

 • Αποσαθρωτικά
 • Γαλακτωματοποιητές
 • Γλυκαντικά
 • Διαλύτες
 • Διαλυτοποιητές
 • Δραστικά
 • Επικαλυπτικά
 • Επιφανειοδραστικά
 • Λιπαντικά
 • Πληρωτικά
 • Σταθεροποιητές
 • Συγκολλητικά
 • Συντηρητικά
 • Χρωστικές

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας διαθέτοντας τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

 • Αποσαρθρωτικά
 • Γαλακτοματοποιητές
 • Γλυκαντικά
 • Διαλύτες
 • Διαλυτοποιητές
 • Δραστικά
 • Επικαλυπτικά
 • Επιφανειοδραστικά
 • Λιπαντικά
 • Πληρωτικά
 • Σταθεροποιητές
 • Συγκολλητικά
 • Συντηριτικά
 • Χρωστικές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ