Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

Θέση Κύριλλος, ΤΘ 200

193 00 Ασπρόπυργος

Αττική

Τel  +30 211 55 53 300
Fax +30 210 55 79 384