Denkapig Baby wean

Το Denkapig Baby Wean έχει σχεδιαστεί ως συμπληρωματική τροφή,για ελλειποβαρή απογαλακτισμένα χοιρίδια ή χοιρίδια με κακή σωματική κατάσταση, για υποστήριξη της ανάπτυξης ή για αποκατάσταση. Χορηγείται είτε σε ως έχει (μορφή πούδρας) είτε αναμεμειγμένο με νερό για αύξηση της ελκυστικότητας. Έχει εξίσου καλά αποτελέσματα και στα θηλάζοντα χοιρίδια με χορηγηση από την 4η μέρα.

Περιγραφή

Το Denkapig Baby Wean έχει σχεδιαστεί ως συμπληρωματική τροφή,για ελλειποβαρή απογαλακτισμένα χοιρίδια ή χοιρίδια με κακή σωματική κατάσταση, για υποστήριξη της ανάπτυξης ή για αποκατάσταση. Χορηγείται είτε σε ως έχει (μορφή πούδρας) είτε αναμεμειγμένο με νερό για αύξηση της ελκυστικότητας. Έχει εξίσου καλά αποτελέσματα και στα θηλάζοντα χοιρίδια με χορηγηση από την 4η μέρα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Brand

Type

Προδιαγραφές

Baby Wean